Youtube'da Yayınlananlar

1-) Prof Murat Şen – Günümüz Problemi Mobbing – Gazi Ün Konferans

2-) Prof Murat Şen- Gen Analizlerinin İş Hukuku Alanında Kullanımı

3-) Prof Murat Şen- İSG Alanında İşyeri Odaklı Süreç Yönetimi Anlayışı

4-) Prof Murat Şen-6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözleşmesi

5-) Prof Murat Şen – Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş ilişkisi- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10. Çalışma Meclisinde Yapılan Sunum

6-) Prof Murat Şen-Yaşlılık Aylığı-emeklilik aylığı haczedilebilir mi?

 

7-) Prof Murat Şen-Cumhurbaşkanının Görev Süresi Hakkında Değerlendirme

😎 Prof. Murat Şen-Hukuk Fakültelerinde Eğitim Nasıl Olmalıdır?

9-) Prof Murat Şen-Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreninde Yapılan Konuşma

10-) Prof Murat Şen-Hukuk Fakültesini Tanıyalım…

11-) Prof Murat Şen-Uluslararası Anayasa Hukuku Sempozyumu

 

12-) Prof Murat Şen-Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreninde Yapılan Konuşma

13-) Prof Murat Şen-Hukuk Fakültesinde sanal duruşma

14-) Prof Murat Şen- Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Mobbinge Karşı Hukuki Korunma – Kırıkkale Ün Konferans

15-) Prof Murat Şen- Mobbing Kavramı, Tanımı ve Unsurları – Osmaniye Korkutata Üniversitesi-Osmaniye Barosu-Memur-Sen-Panel

16-) Prof Murat Şen- 19 Mart 2011 tarihli Başbakanlık Genelgesi ve mevzuatta Mobbing- Mobbingin Ortaya Çıkışı ve Mobbing Davranışları- Osmaniye Korkutata Üniversitesi-Osmaniye Barosu-Memur-Sen-Panel

17-) Prof Murat Şen- Mobbing Davranışları ve Mobbing Türleri- Mobbingin Ortaya Çıkardığı Zararlar-Mobbing Konusunda Düzenleme Yapan Ülkeler- Osmaniye Korkutata Üniversitesi-Osmaniye Barosu-Memur-Sen-Panel

18-) Prof Murat Şen- Mobbinge Maruz Kalma Oranları-Mobbinge Karşı Korunma Yöntemleri- Mobbing Konusunda Yargı Kararları- Mobbingin Hukuki Sonuçları – Osmaniye Korkutata Üniversitesi-Osmaniye Barosu-Memur-Sen-Panel

19-) Prof Murat Şen- Mobbing Konusunda Yargı Kararları- Mobbingin Hukuki Sonuçları – Osmaniye Korkutata Üniversitesi-Osmaniye Barosu-Memur-Sen-Panel