Projeler

  1. E-Akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Ulusal ve Uluslararası Hakemli İnternet Dergisi, Proje Yöneticiliği, 2002-2005.
  2. “Elektronik Ortamda Yargı Kararları”, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu Projesi, Proje Yönetici Yardımcısı, 2002-2005.
  3. “İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gen Analizleri”, Atatürk Üniversitesi Rektörlük Projesi, Proje Araştırmacısı, 2004-2005.