Uluslararası & Ulusal Tebliğler

Uluslararası ve Ulusal Toplantılarda Sunulan Tebliğler

 1. Teaching Problems in Turkey’s Law Schools”, 21st International Conference on Teaching and Learning, 19-23 Nisan 2010, Florida State College, U.S.A.
 2. Minimum Wage Commission in Turkish Labour Law and Business Market”, The Normative Anatomy of Society: Relations Between Norms and Law in the 21st Century,24 Nisan-30 Nisan 2012, Harvard University, Boston,U.S.A.
 3. Working Age of Children and Adolescent in Turkish Employment and Social Security Law”, American Canadian Conference for Academic Disciplines, 23-26 Mayıs 2011, Toronto, Kanada.
 4. Labour Conditions for Women in Turkish Labour Law” International Conference for Academic Disciplines Second Annual Conference, Harvard University, 29 Mayıs-2 Haziran 2011, U.S.A.
 5. Gen Analizlerinin İş Hukuk Alanında KullanımıMelikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gen Hukuku Sempozyumu, 2-3 Nisan 2010, Kayseri.
 6. Social Security in Ottoman Empire Before Tanzimat Reform Era” (Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik, International Balkan Annual Conference, 9-13 Mayıs 2011, Macedonia-Skopje.
 7. Sosyal Güvenlik Kurumunun (Kurumlarının) İlaç Sınırlaması, Ed. Murat Şen/Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2008 (9), Kayseri.
 8. Social  Security System in Turkey”  Swedish Turkish Business Fedaration, 10-15 Eylül 2012, İsveç.
 9. Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Hukukundaki Gelişmeler” The Development in Law a Connected World Conference 12 Mayıs 2014, Hankuk Üniversitesi, Seul, Güney Kore.
 10. International Conference for Academic Disciplines, International Journal of Art and Sciences (IJAS), Universitat Autonoma, Barcelona Spain, 14 June 2014.
 11. The Historical Development of Turkish Law, Hufs Global Law Rewiew, V. 6, August 2014, N. 2.
 12. Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Sosyal Güvenlik Hakkı, Azerbaycan’da Hukuk Devletinin Güncel Sorunları, II. Uluslararası Konferans, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Qafqas Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi, 23-24 Ekim 2014, Bakü, açılış konuşması metni için tıklayınız.
 13. Hukuk Devletinde İş Sağlığı ve Güvenliği ve AB Reformları“, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, 1-2 Mayıs 2015, Bakü – Azerbaycan.
 14. Bir İnsan Hakkı Olarak Çalışma Hakkı” Azerbaycan 2020, “Geleceğe Bakış Gelişme Strateji Sürecinde İnsan Haklarının Etkili Korunması” I. Uluslararası Konferans, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Qafqas Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü, 29-30 Kasım 2013, Bakü, açılış konuşması metni için tıklayınız.
 15. İşyerindeki Psikolojik Taciz”, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 29 Aralık 2009, Kayseri.
 16. Geçici Nitelikli Çalışma İlişkilerinde İşverenin Sorumluluğu”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu II, 30 Nisan 2010, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010 Ankara.
 17. İşyeri Hekimliği”, III. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu, 2010 Ankara.
 18. Girişimcilikte Hukuk ve Yasaların Önemi”, Global Girişimcilik Konferansı 5 Kasım 2010, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2010 Kayseri.
 19. Esnek Çalışma Bağlamında Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları 3. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, Cilt 2, s 409-430, 4-6 Mayıs Samsun-Türkiye. (Kongre Programı)
 20. İş Güvenliği Teknik Elemanları İstihdam Zorunluluğu”, Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 05 Mayıs 2008, Develi, Kayseri.
 21. TBK’da Hizmet Sözleşmesine Getirilen Yenilikler“, Türk Borçlar Kanunu SempozyumuOsmaniye Barosu, 13 Ocak 2011, Osmaniye.(Ses kaydı için tıklayınız.)
 22. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözlemesi İle Getirilen Yenilikler“, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Melikşah Üniversitesi – Erciyes Üniversitesi , 9 Aralık 2011, Kayseri.
 23. Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi“, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Getirilen Yenilikler, Değişiklikler, Eskişehir Barosu, 23-24 Eylül 2011, Eskişehir. (Fotoğraflar-1-2) (Ses kaydı).
 24. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İle Sendikal Güvencelere Getirilen Değişiklikler”, Azerbaycan Kafkas Ünivesitesi Genç Araştırmacıların 1. Uluslararası Bilimsel Konferansı, 26-27 Nisan 2013, Azerbaycan.
 25. Mobbing, İş Yerinde Psikolojik Taciz Paneli, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Eğitim Bir-Sen, Osmaniye Barosu, 11 Ocak 2012, Osmaniye, Haber Linki.
 26. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözleşmesine Getirilen Yenilikler“, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Meslek İçi Eğitim Semineri, Kahramanmaraş Barosu, 10-11 Şubat 2012, Kahramanmaraş.
 27. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu” İnönü Üniversitesi, Malatya Barosu, 27 Nisan 2012, Malatya.
 28. Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözleşmesi“, “Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu”, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Barosu, 17 Mayıs 2012, Antalya.
 29. TBK’da Hizmet Sözleşmesi İle Getirilen Yenilikler, “Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu” KTO Karatay Üniversitesi, 12 Mayıs 2012, Konya.
 30. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözleşmesine Getirilen Yenilikler“, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Meslek İçi Eğitim Semineri, Kahramanmaraş Barosu, 5 Haziran, 2012, Elbistan-Kahramanmaraş.
 31. Günümüz Problemi Mobbing, Gazi Üniversitesi, 26 Mart 2013, Ankara, “Mobbing (Psikolojik-Duygusal-Manevi Baskı- Taciz) ve Mobbinge Karşı Hukuki Korunma” Tebliği, Konferans Fotoğrafları-1-2, Konferans Afişi, Haber Linki
 32. Mobbing ve Mobbinge Karşı Korunma Yolları“, Kırıkkale Üniversitesi, 30 Nisan 2014, Kırıkkale, Fotoğraflar, Afiş, Haber Linki-1-2-3, Fotoğraflar-1-2-3-4.
 33. Atipik istihdam Sözleşmelerinin GeçerliliğiÇalışma Yaşamının Güncel Sorunları Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi-Türkiye Barolar Birliği- Kocaeli Barosu, 4 Mayıs 2013, Kocaeli.
 34. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde İşçinin ve İşverenin Sorumlulukları”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğ Paneli, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 7 Mayıs 2013, Kayseri. (Haber linki).
 35. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Grev ve Lokavt Konusunda Getirdiği Yenilikler”, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 17 Mayıs 2013, İstanbul, s. 106-134.
 36. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla  Geçici İş İlişkisiTİSK İşveren Dergisi, Cilt 51, Sayı:5, s. 66-69, Eylül-Ekim 2013.
 37. Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçici İş İlişkisi”, Sunum,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10.Çalışma  Meclisi Toplantısı,   Dergisi 3. Panel: (s.212-219 Ankara, 2013).
 38. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve AB Katılım Ortaklığı Çerçevesinde Yapılan Reformlar“, AB Projesi, Kayseri Ticaret Odası, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 28 Nisan 2015, Kayseri.
 39. İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Odaklı Süreç Yönetimi Anlayışı“, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Gelişmeler Paneli, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mart 2016. (Panelden fotoğraflar-1-2-3-4).
 40. İşyeri Hekimliği“, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Malıs 2010, Ankara.
 41. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu“, Erciyes Üniversitesi Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli, 17 Mayıs 2016, Kayseri.
 42. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Paneli“, 10 Ekim 2012, City One Otel, Kayseri.
 43. “Osmanlı Kişiler Hukukunda Haklardan Yararlanmada Genellik ve Eşitlik İlkeleri”, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Münasebetiyle Osmanlı Hukuk Sistemi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi,  15-16 Mayıs 1999, Erzincan.