Kısa Akademik Özgeçmiş

1968 Zonguldak Ereğli doğumludur. 1990-1991 döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, lisansüstü çalışmalarını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 1998 yılında hukuk doktoru olmuştur. 2004 yılında, Almanya’da Lüneburg ve Hamburg Üniversitelerinde araştırmalarda bulunmuş ve 2005 yılında “İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik” isimli doçentlik takdim tezini yazmıştır. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını almıştır.

2013 yılında ABD’de Belmont Üniversitesinde araştırmalarda bulunmuş ve yaz okulu programında görev almıştır. 2007-2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2009 yılında Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurucu dekanı olarak göreve başlamış olup 2016 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2009 yılından beri (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir bölgesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucu görevini sürdürmektedir.

Ayrıca 2013-2016 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılında merkezi Lahey’de bulunan ve dünyanın en prestijli hukuk kurumlarından biri olan Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Akademisi üyeliğine seçilmiştir. Prof. Şen’in 70’den fazla bilimsel dergi makalesi ve ulusal / uluslararası konferans ve bilimsel toplantılarda sunulan 60’dan fazla tebliği bulunmaktadır.