Genel

Değerli Arkadaşlar, Öncelikle Hukuk eğitimi görme dileğiniz için sizleri kutlar, adaleti sağlamaya yönelik mesleki eğitimleriniz boyunca sizlere başarılar dilerim.

Siz değerli gençleri, etik değerlerle donatılmış, hukukun üstünlüğüne ve evrensel ilkelerine bağlı, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, özgürlükçü, çağdaş, rekabete açık, yeni ve öncü bilgiye ulaşmayı hedefleyen, yeni sorunlara çözüm üretebilecek yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip, ulusal, uluslararası düzenleme ve uluslar üstü yaklaşımları bilen ve uygulayan; uluslararası ve disiplinler arası işbirliği ile her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanan bağımsız, tarafsız ve adil hukukçular olarak görmeyi arzuluyorum.

Sizlerin daha donanımlı hukukçular olarak toplumda farkındalık oluşturabilmeniz, bir takım alanlarda kendinizi özel olarak yetiştirmenize ve geliştirmenize bağlıdır. Bu alanlar, hukuk fakülteleri programlarında mutlaka yer alanların dışında, özellikle International Human Rights Law, European Union Law, International Criminal Law ve Common Law gibi yabancı hukuk sistemleri ile de bağlantılı alanlardır. Bunun yanı sıra Siyaset Bilimi, Bilişim Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Hukuku, İmar Hukuku, Spor Hukuku, Basın Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Sağlık Hukuku, Gen Hukuku, İlaç Hukuku, Tüketici Hukuku, Avrupa Sözleşme Hukuku, Uluslararası Satım Hukuku, Mukayeseli Satım Hukuku, Kooperatif Hukuku, Çocuk Hukuku, Trafik Hukuku ve Ombudsmanlık gibi güncel hukuk alanlarındaki donanımınız ile iyi seviyede bir yabancı dil bilgisiyle Erasmus ve yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklere katılım sizlere ayrıcalık kazandıracaktır.

İyi ve adil bir hukukçu olabilmek için bu zorlu yolculuğa başlayan genç meslektaşlarıma hayat boyu mutluluk ve başarılar diler, en iyi dileklerimi sunarım.