Uluslararası & Ulusal Akademik Etkinlikler

 1. Current Reflections on EU Gender Equality Law”, Seminar For University Professors And Law Lecturers, 7-8 December 2015, Trier, Germany.
 2. Uluslararası Anayasa Sempozyumu”  Melikşah Üniversitesi, Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER), 10 Ekim 2011, Kayseri.
 3. Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Başkanlık Sistemi Uluslararası Sempozyumu“, Topkapı Eğitim Vakfı, Oturum Başkanlığı, 4-5 Nisan 2013, Ankara.
 4. Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tanzimi ve Usulü Kongresi“, Ankara Barosu, Oturum Başkanlığı, 4-5-6 Nisan 2013, Ankara.
 5. Etkin ve Verimli Bir Yargı İçin Yargı Mensuplarının EğitimiSempozyum, Antalya 23-25 Ekim 2013, sonuç bildirgesi.
 6. G20 Interfaith Summit 2015″, (Özel Konuk, Prof. Dr. Murat ŞenZirve Hakkında Bilgi, Konuşmacı ve Konuklar.
 7. Hukuk Biliminin Güncel Sorunları“, 3. Uluslararası Kongre, 4-6 Mayıs 2012, Samsun-Türkiye.
 8. Sözleşme Hukukunun Temel Problemleri, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Konferans, Oturum Başkanlığı, 23 Mayıs 2014.
 9. Social  Security System in Turkey”  Swedish Turkish Business Fedaration, 10-15 Eylül 2012, İsveç.
 10. III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu“, Melikşah Üniversitesi, Kayseri, Eylül 2013.
 11. Demokratikleşme Paketi, Melikşah Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kasım 2013.
 12. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Uluslararası Sendikal Örgütler Sempozyumu“, Gazi Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Araştırma Merkezi ile Türk Metal Sendikası, Büyük Anadolu Otel, 4-6 Ekim 2013, Didim-Aydın.
 13. Avukatlık Mesleği Üzerine Kayseri Baro Başkanı Av. Fevzi Konaç ile Söyleşi“, Ehakla Geleceğe Adım Adım-2, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kasım 2013 Kayseri. (Fotoğraflar-12).
 14. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl İle Mesleki Söyleşi“, Ehakla Geleceğe Adım Adım-3, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 4 Aralık 2013 Kayseri.
 15. Türk-Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu-V, İş Güvencesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, 19-20 Eylül 2013, Kayseri.
 16. İnsan Haklarının Korunması ve Kurumsallaştırılması Paneli“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2012.
 17. Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) Sempozyumu“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16 Nisan 2015 Kayseri.
 18. Çağdaş Düzenlemeler Işığında Anayasa’daki  Son DeğişikliklerMelikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 27 Mayıs 2010, Kayseri.
 19. Kamu Denetçiliği Kurumu Paneli” Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2 Mayıs 2012, Kayseri.
 20. Avukatlık Mesleğinin Güncel Sorunları, Kayseri Barosu, Oturum Başkanlığı, 19 Nisan 2013, Kayseri.
 21. Kadın Hakları Paneli, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi – EHAK, Mart 2015.
 22. Kadın ve Şiddet, Melikşah Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi, Mart 2015.
 23. Eğitimden Hayata Avukatlık Mesleği, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Panel Moderatörlüğü, Kayseri 2015.
 24. İş Hukuku Eğitimi Semineri“, 26 Kasım 2008, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş., Kayseri.
 25. İş Hukuku Eğitimi“, Temmuz 2012, OMC Antalya.
 26. İnşaat Hukuku Sempozyumu“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28-29 Nisan 2016, Kayseri.
 27. Türkiye’de Kadın Paneli“, “Kayseri Barosu“, Oturum Başkanlığı, 6 Mart 2015 Kayseri.
 28. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Semineri“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 29.03. 2016, Kayseri.
 29. Uluslararası Alanda Futbol Yargısı ve Futbolda Şike Davaları Paneli“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 11 Mart 2016, Kayseri.
 30. SesSizsinizKadın Hakları Konusunda Panel, 11 Mart 2015 Kayseri.
 31. Kadın Hakları Paneli“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi-EHAK, 15 Aralık 2014, Kayseri.
 32. Türk İslam Coğrafyasında İnsan Hakkı İhlalleri“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi-EHAK, 26 Şubat 2014, Kayseri.
 33. Başkanlık Sistemi ve Türkiye“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi-EHAK, 17 Mart 2013 Kayseri.
 34. Avukat Olmak“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi-EHAK, 17 Mart 2013, Kayseri.
 35. Sami Selçuk İle Hukukun Üstünlüğü“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi-EHAK, 4 Mart 2016, Kayseri.
 36. Hukuk ve Demokrasi“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi-EHAK, 20 Nisan 2016, Kayseri.
 37. Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ile Yeni Bir Anayasa mı? Anayasa Değişikliği mi?“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 26 Nisan 2016, Kayseri.
 38. Doç. Dr. Şeref İba ile Başkanlık Sistemi“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 13 Mayıs 2016, Kayseri.
 39. Gözyaşının Dinmediği Topraklar: Türk-İslam Coğrafyasında İnsan Hakları İhlalleri”, Panel, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 26 Şubat 2014, Kayseri.