2016 Mezunlarına


Sayın Protokol, Saygıdeğer Konuklar, Kıymetli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizin üçüncü mezuniyet törenini gerçekleştirdiğimiz bu güzel güne hepiniz hoş geldiniz…

Dünya hukuk günü olan bugün mezun ettiğimiz öğrencilerimiz beş sene önce büyük bir başarıya imza atarak geldiler buraya. İngilizce hazırlık eğitimi alarak kendilerine bir artı değer de kattılar ve şimdi mezun oluyorlar…

Değerli aileler,

Sizlerin bugünkü duyguları herkesinkinden çok daha farklıdır. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz göz bebeği evlatlarınızı hayat mücadelesinin içine, başarılı olacaklarını ümit ederek uğurlama anını yaşıyorsunuz bugün.

Evlatlarınızı yaşamlarının bir döneminde bizlere emanet ettiniz, biz de onları öz güvenleri yüksek, insani ilişkilerde başarılı, mesleki bilgileri yeterli, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, sorumluluğunu bilen ve bunun mutluluğunu yaşayan gençler olarak yarınlara hazırladık.

Onların istikballeriyle ilgili bir kaygınız olmasın; onlar bugüne kadar yaptıklarıyla bizim hep takdirimizi kazandılar. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Biliyoruz ki bundan sonra da onların başarılarını onurla izleyeceksiniz.

Hukuk ve adalete gönül vermiş sevgili gençler,

Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Hayattan ve zorluklardan korkmayın, kaygılanmayın! Sizler, artık hukukun ve adaletin vazgeçilmez temsilcilerisiniz. Kiminiz hakim, kiminiz savcı, kiminiz avukat, kiminiz noter, kiminiz yönetici, kiminiz de akademisyen olacak. Hangi konumda olursanız olun, hukukun üstünlüğünü esas alın ve adaletli olun.

Biliyorsunuz, tarih boyunca hukuk ve adalet kavramları hep önemli olmuştur. Adalet, hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Hukuk kuralları ise insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

Hukukun adaletle eşdeğer görüldüğü tabii hukuk öğretisine göre, bir kanunun, kanun olabilmesi için adil olması gerekir ve bu anlamda adalet, mülkün, devletin ve özgürlüğün temelidir. Hukuk, devlette ve toplumda düzeni sağlayan kurallardır. Hukukun bulunmadığı ve adalet düşüncesinin söz konusu olmadığı toplumlarda insanı insan yapan değerlerden, inanç ve düşünce özgürlüğü, hak arama özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü gibi özgürlüklerden, huzur ve mutluluktan söz edilemez.

Adalet, bütün hak dinlerde Allah’a, peygambere ve ahirete inanmadan sonra dördüncü temel değer kabul edilmiştir. Dünyadaki en önemli erdem, adaletli olmaktır ve bu yönüyle evrenin ruhu adalettir. Konfüçyüs’ün dediği gibi, devletin hazinesi adalettir, devlet adil olmak zorundadır ve Herakleitos’un dediği gibi de, adaletsizlik bir yangından daha çabuk önlenmelidir.

Sizler, hukukun üstünlüğü felsefesi ile başladınız bu kutlu yolculuğa. Bu yolculukta, hukukun iyi ve adil olma sanatı olduğunu; adaletin hakikatten, mutluluğun da ancak adaletten doğabileceğini; adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerektiğini; kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvetin iki büyük felaket olduğunu ve bu felaketin de adaletle sona erdirilmesi gerektiğini öğrendiniz.

Sizlerin, adil, dürüst, vicdan sahibi, ahlaklı, kendini bilen ve kendine güvenen hukukçu gençler olarak, şahsınıza, ailenize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminim.

Mezun olduğunuz bugünde hukuk öğreniminiz sona ermiyor. Zira ‘mezun’ sözcüğü bir işi yapmaya yetkilendirilmeyi anlatsa da bu izin, ancak kişinin kendisini ve bilgilerini yenilediği sürece bir anlam ifade eder.

Bugün sizleri hukuka ve adalete gönül vermiş, birer adil hukukçu olarak mezun ederken, geleceğin başarılı siz genç hukukçularına adaletin, bir duygu, bir duyarlılık, bir aşk ve bir bilinçlilik hali olduğunu buradan tekrar hatırlatmak istiyorum.

Mutluluk, sağlık ve başarı dileklerim sizlerle.

Yolunuz açık olsun, diyor tüm konukları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.