Kitaplar

  1. Özel Emeklilik ve Türkiye İçin Sistem Önerisi, (Yrd. Doç. Dr. Tekin Memiş ile birlikte), İstanbul 2000.(IX+107 sayfa).(Kitabın diğer bir formu için tıklayınız).
  2. Türkiye Cumhuriyeti’nin Onayladığı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler, Tühis Yayını, Ankara 2003.(XVI+490 sayfa).
  3. İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005. (324 sayfa).
  4. İlaç Hukuku, (Ed. Murat Şen/Ahmet Başözen), (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2009), İstanbul 2009.
  5. İş Hukuku Mevzuatı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.(XX+1244 sayfa).
  6. Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.(XVIII+1349 sayfa). Kitap Tanıtımı.

Ulusal ve Uluslararası kitaplarda bölümler

  1. Teaching Problems in Turkey’s Law Programs”, Turkish Studies in Higher Education, (Edt. Fatih Öztürk / Jerry J. Wisner), Published by Florida State College, Jacksonville, USA, 2010.
  2. Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG)“, “Giriş“, (Ed. Sinan Okur), Adalet Yayınevi, Ankara 2016, s. 1-14.