İdari Görevler

İdari Görevler

 • Erzincan İl İstihdam Kurulu Üyeliği, 2003-2007.
 • Türkiye Taekwondo Federasyonu Erzincan İl Temsilciliği, 2004-2007.
 • Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası İl Tahkim Kurulu Üyeliği, 2005-2007.
 • Erzincan İl İstihdam Yürütme Kurulu Başkanlığı, 2006-2007.
 • Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2007-2009.
 • Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2009-2016.
 • Melikşah Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2016.
 • Melikşah Üniversitesi Senato Üyeliği, 2009-2016.
 • Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Rekabet Kurulu tarafından Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VI, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 04-05 Nisan 2008, Kayseri.
 • Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen I. Sağlık Hukuku Sempozyumu İlaç Hukuku, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 08-09 Mayıs 2008, Kayseri.
 • Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Rekabet Kurulu tarafından Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VII, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Nisan 2009, Kayseri.
 • Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği, 2009-2011.
 • Melikşah Üniversitesi tarafından Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Uluslararası Gen Hukuku Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 02-03 Nisan 2010, Kayseri.
 • Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2011-2016.
 • Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesi / Toplu Görüşme uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu – 9 uncu dönem (31.12.2008- 30.12.2011) Resmi Arabulucu, Kayseri Bölge Çalışma Müdürlüğü Görev Alanı (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat).
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesi / Toplu Görüşme uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu – 10 uncu dönem (31.12.2011- 30.12.2014) Resmi Arabulucu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir).
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesi / Toplu Görüşme uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu – 11 inci dönem (31.12.2014- 30.12.2017) Resmi Arabulucu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir).
 • Üniversitelerarası Kurul Üyeliği 2013–2016.

Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. İstanbul Barosu, 1993-Halen.
 2. Türkiye Barolar Birliği, 1994-Halen.
 3. Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, 2013 – 2016.
 4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesi / Toplu Görüşme Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu – 11 inci dönem (31.12.2014- 30.12.2017) Resmi Arabulucu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir).
 5. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakemliği-2011.
 6. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Akademisi (International Academy of Comparative Law) Üyeliği, 2015-Halen. (Haber linki için tıklayınız).

Akademik Görevler

Akademik Süreç

2011 – Profesör İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Melikşah Üniversitesi


2006 – Doçent İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Üniversitelerarası Kurul


1998 – Doktora  Kamu Hukuku Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


1994 – Yüksek Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


1991 – Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Akademik Unvanlar

2011 – 2016 Prof. Dr. Melikşah Üniversitesi


2009 – 2011 Doç. Dr. Melikşah Üniversitesi


2007 – 2009 Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi


2006 – 2007 Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi


1998 – 2006 Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi / Erzincan Üniversitesi


1992 – 1998 Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi / Atatürk Üniversitesi

Akademik Görevler

 1. Bilim ve Yayın Komisyonu Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, 1999-2002.
 2. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü, 1999-2007.
 3. E-Akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi Editörlüğü, 2002-Halen.
 4. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2005-2007.
 5. Bilimsel Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2007-2009.
 6. Yayın Komisyonu Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2007-2009.
 7. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2007-2009.
 8. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü, 2007-2009.
 9. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, 2009-2016.
 10. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı, 2009-2011.
 11. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü, 2012-2016.
 12. Melikşah Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği – 2011-2014.
 13. Melikşah Üniversitesi Etik Kurul Başkanlığı – 2014-2016.

Kısa Akademik Özgeçmiş

1968 Zonguldak Ereğli doğumludur. 1990-1991 döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, lisansüstü çalışmalarını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 1998 yılında hukuk doktoru olmuştur. 2004 yılında, Almanya’da Lüneburg ve Hamburg Üniversitelerinde araştırmalarda bulunmuş ve 2005 yılında “İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik” isimli doçentlik takdim tezini yazmıştır. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını almıştır.

2013 yılında ABD’de Belmont Üniversitesinde araştırmalarda bulunmuş ve yaz okulu programında görev almıştır. 2007-2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2009 yılında Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurucu dekanı olarak göreve başlamış olup 2016 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2009 yılından beri (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir bölgesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucu görevini sürdürmektedir.

Ayrıca 2013-2016 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılında merkezi Lahey’de bulunan ve dünyanın en prestijli hukuk kurumlarından biri olan Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Akademisi üyeliğine seçilmiştir. Prof. Şen’in 70’den fazla bilimsel dergi makalesi ve ulusal / uluslararası konferans ve bilimsel toplantılarda sunulan 60’dan fazla tebliği bulunmaktadır.

Genel

Değerli Arkadaşlar, Öncelikle Hukuk eğitimi görme dileğiniz için sizleri kutlar, adaleti sağlamaya yönelik mesleki eğitimleriniz boyunca sizlere başarılar dilerim.

Siz değerli gençleri, etik değerlerle donatılmış, hukukun üstünlüğüne ve evrensel ilkelerine bağlı, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, özgürlükçü, çağdaş, rekabete açık, yeni ve öncü bilgiye ulaşmayı hedefleyen, yeni sorunlara çözüm üretebilecek yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip, ulusal, uluslararası düzenleme ve uluslar üstü yaklaşımları bilen ve uygulayan; uluslararası ve disiplinler arası işbirliği ile her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanan bağımsız, tarafsız ve adil hukukçular olarak görmeyi arzuluyorum.

Sizlerin daha donanımlı hukukçular olarak toplumda farkındalık oluşturabilmeniz, bir takım alanlarda kendinizi özel olarak yetiştirmenize ve geliştirmenize bağlıdır. Bu alanlar, hukuk fakülteleri programlarında mutlaka yer alanların dışında, özellikle International Human Rights Law, European Union Law, International Criminal Law ve Common Law gibi yabancı hukuk sistemleri ile de bağlantılı alanlardır. Bunun yanı sıra Siyaset Bilimi, Bilişim Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Hukuku, İmar Hukuku, Spor Hukuku, Basın Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Sağlık Hukuku, Gen Hukuku, İlaç Hukuku, Tüketici Hukuku, Avrupa Sözleşme Hukuku, Uluslararası Satım Hukuku, Mukayeseli Satım Hukuku, Kooperatif Hukuku, Çocuk Hukuku, Trafik Hukuku ve Ombudsmanlık gibi güncel hukuk alanlarındaki donanımınız ile iyi seviyede bir yabancı dil bilgisiyle Erasmus ve yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklere katılım sizlere ayrıcalık kazandıracaktır.

İyi ve adil bir hukukçu olabilmek için bu zorlu yolculuğa başlayan genç meslektaşlarıma hayat boyu mutluluk ve başarılar diler, en iyi dileklerimi sunarım.

2016 Mezunlarına


Sayın Protokol, Saygıdeğer Konuklar, Kıymetli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizin üçüncü mezuniyet törenini gerçekleştirdiğimiz bu güzel güne hepiniz hoş geldiniz…

Dünya hukuk günü olan bugün mezun ettiğimiz öğrencilerimiz beş sene önce büyük bir başarıya imza atarak geldiler buraya. İngilizce hazırlık eğitimi alarak kendilerine bir artı değer de kattılar ve şimdi mezun oluyorlar…

Değerli aileler,

Sizlerin bugünkü duyguları herkesinkinden çok daha farklıdır. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz göz bebeği evlatlarınızı hayat mücadelesinin içine, başarılı olacaklarını ümit ederek uğurlama anını yaşıyorsunuz bugün.

Evlatlarınızı yaşamlarının bir döneminde bizlere emanet ettiniz, biz de onları öz güvenleri yüksek, insani ilişkilerde başarılı, mesleki bilgileri yeterli, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, sorumluluğunu bilen ve bunun mutluluğunu yaşayan gençler olarak yarınlara hazırladık.

Onların istikballeriyle ilgili bir kaygınız olmasın; onlar bugüne kadar yaptıklarıyla bizim hep takdirimizi kazandılar. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Biliyoruz ki bundan sonra da onların başarılarını onurla izleyeceksiniz.

Hukuk ve adalete gönül vermiş sevgili gençler,

Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Hayattan ve zorluklardan korkmayın, kaygılanmayın! Sizler, artık hukukun ve adaletin vazgeçilmez temsilcilerisiniz. Kiminiz hakim, kiminiz savcı, kiminiz avukat, kiminiz noter, kiminiz yönetici, kiminiz de akademisyen olacak. Hangi konumda olursanız olun, hukukun üstünlüğünü esas alın ve adaletli olun.

Biliyorsunuz, tarih boyunca hukuk ve adalet kavramları hep önemli olmuştur. Adalet, hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Hukuk kuralları ise insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

Hukukun adaletle eşdeğer görüldüğü tabii hukuk öğretisine göre, bir kanunun, kanun olabilmesi için adil olması gerekir ve bu anlamda adalet, mülkün, devletin ve özgürlüğün temelidir. Hukuk, devlette ve toplumda düzeni sağlayan kurallardır. Hukukun bulunmadığı ve adalet düşüncesinin söz konusu olmadığı toplumlarda insanı insan yapan değerlerden, inanç ve düşünce özgürlüğü, hak arama özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü gibi özgürlüklerden, huzur ve mutluluktan söz edilemez.

Adalet, bütün hak dinlerde Allah’a, peygambere ve ahirete inanmadan sonra dördüncü temel değer kabul edilmiştir. Dünyadaki en önemli erdem, adaletli olmaktır ve bu yönüyle evrenin ruhu adalettir. Konfüçyüs’ün dediği gibi, devletin hazinesi adalettir, devlet adil olmak zorundadır ve Herakleitos’un dediği gibi de, adaletsizlik bir yangından daha çabuk önlenmelidir.

Sizler, hukukun üstünlüğü felsefesi ile başladınız bu kutlu yolculuğa. Bu yolculukta, hukukun iyi ve adil olma sanatı olduğunu; adaletin hakikatten, mutluluğun da ancak adaletten doğabileceğini; adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerektiğini; kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvetin iki büyük felaket olduğunu ve bu felaketin de adaletle sona erdirilmesi gerektiğini öğrendiniz.

Sizlerin, adil, dürüst, vicdan sahibi, ahlaklı, kendini bilen ve kendine güvenen hukukçu gençler olarak, şahsınıza, ailenize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminim.

Mezun olduğunuz bugünde hukuk öğreniminiz sona ermiyor. Zira ‘mezun’ sözcüğü bir işi yapmaya yetkilendirilmeyi anlatsa da bu izin, ancak kişinin kendisini ve bilgilerini yenilediği sürece bir anlam ifade eder.

Bugün sizleri hukuka ve adalete gönül vermiş, birer adil hukukçu olarak mezun ederken, geleceğin başarılı siz genç hukukçularına adaletin, bir duygu, bir duyarlılık, bir aşk ve bir bilinçlilik hali olduğunu buradan tekrar hatırlatmak istiyorum.

Mutluluk, sağlık ve başarı dileklerim sizlerle.

Yolunuz açık olsun, diyor tüm konukları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

2015 Mezunlarına

Sayın Protokol, Kıymetli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar ve Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizin kuruluşunun 6. yılında ikinci mezunlarımızı vermenin mutluluğunu yaşadığımız bu güzel güne hoş geldiniz… Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Bugün mezun ettiğimiz öğrencilerimiz beş sene önce büyük bir başarıya imza atarak geldiler buraya. İngilizce hazırlık sınıfını da okuyarak kendilerine bir artı değer de kattılar. Şimdi mezun oluyorlar, ayrılışlarıyla bizi hüzünlendiriyorlar ama hayatlarında yeni bir sayfayı başarıyla açacakları için de heyecanlandırıyor, mutlu ediyorlar. Yani bugün hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığımız farklı bir gün.

Değerli aileler,

Sizlerin bu günkü duyguları herkesinkinden çok daha farklıdır. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz göz bebeği evlatlarınızı hayat mücadelesinin içine, başarılı olacaklarını umut ederek uğurlama anını yaşıyorsunuz. Onların istikballeriyle ilgili bir kaygınız olmasın; onlar bugüne kadar yaptıklarıyla bizim hep takdirimizi kazandılar. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Biliyoruz ki bundan sonra da onların başarılarını onurla izleyeceksiniz.

Evlatlarınızı yaşamlarının bir döneminde bizlere emanet ettiniz, özveri ile çalışan akademik ve idari kadronun desteğiyle onları yarınlara hazırladık. Akademik kadromuz, ortaya öz güvenleri yüksek, insani ilişkilerde başarılı, mesleki bilgileri yeterli, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, sorumluluğunu bilen ve bunun mutluluğunu yaşayan gençler yetiştirdi.

Sevgili gençler,

Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Hayattan, zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmayın! Ailenizin sevgisi, ilgisi ve desteğiyle yetişen gençler olarak buradasınız. Hocalarınız sizi ülkemiz koşullarına göre oldukça iyi olanaklar içinde bilgiyle donattılar, güzel bir gelecek için gerekli şartlarla sizleri yetiştirdiler.

Tarih boyunca olduğu gibi zamanımızda da hukuk ve adaletin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Hukukun adaletle eşdeğer görüldüğü tabii hukuk öğretisinde, “bir kanunun, kanun olmak için adil olması gerektiği” anlayışı, adaletin mülkün, devletin ve özgürlüğün temeli olduğu anlayışını doğurdu.

Sizlerin, adil, dürüst, vicdan sahibi, ahlaklı, kendini bilen ve kendine güvenen hukukçu gençler olarak, şahsınıza, ailenize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminim.

Mezuniyetinizi kutlamakta olduğumuz bugünde hukuk öğreniminizin sona erdiğini asla düşünmeyin! Zira ‘mezun’ sözcüğü bir işi yapmaya yetkilendirilmeyi, kendisine izin verilmeyi anlatsa da bu izin, ancak kişinin kendisini ve bilgilerini yenilediği sürece bir anlam ifade edecektir.

Bugün sizleri adalete gönül vermiş, birer adil hukukçu olarak mezun ederken, geleceğin başarılı siz genç hukukçularına adaletin, bir duygu, bir duyarlılık, bir aşk ve bir bilinçlilik hali olduğunu buradan tekrar hatırlatmak istiyorum.

 1. Adalet, bir duygudur! Bunu köreltecek, gönül dünyanıza perde indirecek tüm kişisel garazlardan ve beklentilerden uzak durun. Önyargıyla değil; vicdanınız ve bu çerçevede oluşmuş ilkelerinizle hareket edin. Çünkü mesleğiniz olan hukukçuluk, adil, objektif, vicdan sahibi ve etik değerlerle donanmış olmayı gerektirir.
 2. Adalet, duyarlılıktır! Bu duyarlılığınızın kaybına yol açacak etkenlerden uzak durun. “Geciken adalet, adalet değildir” duyarlılığını ilke edinin, adaleti geciktirmeyin.
 3. Adalet aşktır!Bu aşkın büyüleyici gücünü yok etmeyin, yüceliğine gölge düşürmeyin. Değişik yönlerden esen rüzgarlar, sizi adalet hedefinizden uzaklaştırmasın.
 4. Adalet, bir bilinçlilik halidir! Bunu zihinsel serkeşliğe çevirecek menfaatperverlikten ve çıkar düşkünlüğünden sakının.

‘Adalet duygusu ve duyarlılığınızın’ hayat boyu vicdanınıza eşlik etmesini dilerim.

Bu güzide eğitim kurumu, sizlere başarma yolunda benzersiz bir start verdi. Mezuniyet başarınızı tekrar içtenlikle kutluyorum. Hepinizin ilerideki üstün başarılarını şimdiden alkışlıyorum. Buradaki herkes sizlere güveniyor, ülkemiz için katkı sağlamanızı bekliyor.

Mutluluk, sağlık ve başarı dileklerim sizlerle.

Yolunuz açık olsun, diyor, hepinizi ve tüm konukları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

2014 Mezunlarına

Sayın Protokol, Değerli Konuklar ve Sevgili Öğrenciler,

Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz.

Fakültemizin ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdiğimiz bu mutlu güne hepiniz hoş geldiniz…

2010 yılında başladığımız bu eğitim yolculuğunun mutlu bir sona ulaşmasının heyecanını yaşıyor ve ilk öğrencilerimizi uğurluyor olmanın hüznü içerisinde siz değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyorum.

Fakültemiz kurulduğunda öğrencilerimize hukuk eğitimini en iyi şekilde verebilmek için daha iyi ve en iyi hedefiyle birtakım çalışmalar yaptık. O çalışmalarımızın bir kaçını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gelişen teknoloji ve değişen dünya koşullarında temel ve zorunlu hukuk derslerinin yeterli kalmayacağını düşünerek, öğrencilerimize çalışacakları alanda uzmanlaşabilme imkânı sağlayan zengin bir seçimlik ders imkânı sunduk.

Öğrencilerimizin dil gibi bir ayrıcalığa sahip olmasını arzuladık ve zorunlu hazırlık sınıfı sonrasında bunu destekleyici dersler oluşturduk. ABD ve Almanya gibi ülkelerdeki hukuk fakültelerinde ve uygulamada etkin rol almış önemli kariyere sahip yabancı hocalarla anlaşmalar yaparak, bölüm derslerinden bir kısmını İngilizce okuttuk. Aynı zamanda, yurt dışından önemli isimleri getirmekle kalmadık, geçen sene ABD’de Belmont Üniversitesi’nde bir yaz okulu programı gerçekleştirdik. Bu yıl da İrlanda’da gerçekleştirmeyi planladık. Erasmus gibi Avrupa Birliği öğrenci değişim programlarına öğrencilerimizin katılımını teşvik ettik. Bu sayede öğrencilerimize iyi bir yabancı dil eğitimi imkânı sunmanın yanı sıra yurt dışı tecrübesi de kazandırdık.

Fakülte olarak ne öğretildiği kadar nasıl öğretildiği de önemlidir anlayışı ile teorik dersleri pratik çalışmalarla ve stajla destekleyerek, danışmanlı eğitim uygulayarak öğrencilerimizin gerekli donanıma sahip olmaları için her türlü çalışmayı yaptık ve emeklerimizin sonucunu aldığımızı düşündüğümüz bu güne ulaştık.

Değerli aileler,

Sizlerin bu günkü duyguları herkesinkinden çok daha farklıdır. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zorluklarla zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz göz bebeği evlatlarınızı yaşam mücadelesinin içine, başarılı olacaklarını umut ederek uğurlama anını yaşıyorsunuz. Onların istikballeriyle ilgili bir korkunuz olmasın; onlar bugüne kadar yaptıklarıyla bizim hep takdirimizi kazandılar. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Biliyoruz ki bundan sonra da onların başarılarını onurla izleyeceksiniz. Evlatlarınızı yaşamlarının bir döneminde bizlere emanet ettiniz, özveri ile çalışan akademik ve idari kadronun desteğiyle onları yarınlara hazırladık. Akademik kadromuz, ortaya öz güvenleri çok yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, sorumluluğu bilen ve bunun mutluluğunu yaşayan gençler yetiştirdi.

Kıymetli meslektaşlarım,

Kurumumuza ayak bastıklarından beri sevgili öğrencilerimizi iş hayatında ve sosyal yaşamlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirerek bugünlere getirdiniz. Hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum.

Fakültemizin ilk mezunları olma başarısını göstermiş sevgili öğrencilerim,

Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Yaşamdan, zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmayın! Ailenizin sevgisi, ilgisi ve desteğiyle yetişen gençler olarak buradasınız. Hocalarınız sizi ülkemiz koşullarına göre oldukça iyi olanaklar içinde bilgiyle donattılar, güzel bir gelecek için gerekli şartlarla sizleri yetiştirdiler. Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen arkadaşlarınız oldu, birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek karşılıklı bir şeyler öğrenerek sosyal yaşamınızla ve geleceğinizle ilgili kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. Dürüst, adil, vicdan sahibi, ahlaklı, kendini bilen, kendine güvenen meslek sahibi gençler olarak kendiniz için, aileniz için ve ülkeniz için yapabileceğiniz çok şey olduğunu biliyorsunuz. Sizlerin başarıları sonraki mezunlarımıza açılacak kapıların anahtarı, sunulacak olanakların zeminini oluşturacaktır.

Bugün sizleri mezun ederken şunları hatırınızdan çıkarmamanızı tavsiye ediyorum.

 1. Biz bu gün itibariyle sizleri yeterli bilgiyle donattık ama dünya değişiyor. Hukuk kuralları değişiyor, yenileniyor, bu nedenle kendinizi daima yenileyin.
 2. Başarının anahtarının kendi donanımınız olduğunun bilincinde olun. Bu nedenle donanımınızı sürekli artırın.
 3. Ön yargıyla değil, vicdanınız ve bu çerçevede oluşmuş ilkelerinizle hareket edin. Çünkü hukukçu olmak, adil, objektif, vicdan sahibi ve etik değerlerle donanmış olmak demektir.
 4. “Geciken adalet, adalet değildir” yaklaşımı ile hareket ederek ister hakim, ister savcı, ister avukat, hangi pozisyonda görev alırsanız alın, adaleti geciktirmeyin.
 5. Kişisel ve mesleki saygınlığınızı daima maddi zenginliğe tercih edin.
 6. Esen rüzgara bağlı kalmaksızın belirlediğiniz hedefleriniz olsun.
 7. “Başarısızlık” ve “yenilgi” kavramlarına hayatınızda yer vermemeye çalışın. Şayet başarısızlığa uğrayacak olursanız bunun gelecekteki başarınızın anahtarı olmasını sağlayın.
 8. Saygı görmek istiyorsanız önce siz saygı gösterin. Daima hoşgörülü olun. Dinlediğinizi duyun, duyduğunuzu özümseyin, daha sonra konuşun, konuşurken sözcüklerinizi de özenle seçerek farklılık oluşturun.

Bu güzide eğitim kurumu, sizlere başarma yolunda benzersiz bir start verdi. Mezuniyet başarınızı tekrar içtenlikle kutluyorum. Hepinizin ilerideki üstün başarılarını şimdiden alkışlıyorum. Buradaki herkes sizlere güveniyor, ülkemiz için katkı sağlamanızı bekliyor.

Mutluluk, sağlık ve başarı dileklerim sizlerle.

Yolunuz açık olsun, diyor tüm konukları sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Uluslararası & Ulusal Tebliğler

Uluslararası ve Ulusal Toplantılarda Sunulan Tebliğler

 1. Teaching Problems in Turkey’s Law Schools”, 21st International Conference on Teaching and Learning, 19-23 Nisan 2010, Florida State College, U.S.A.
 2. Minimum Wage Commission in Turkish Labour Law and Business Market”, The Normative Anatomy of Society: Relations Between Norms and Law in the 21st Century,24 Nisan-30 Nisan 2012, Harvard University, Boston,U.S.A.
 3. Working Age of Children and Adolescent in Turkish Employment and Social Security Law”, American Canadian Conference for Academic Disciplines, 23-26 Mayıs 2011, Toronto, Kanada.
 4. Labour Conditions for Women in Turkish Labour Law” International Conference for Academic Disciplines Second Annual Conference, Harvard University, 29 Mayıs-2 Haziran 2011, U.S.A.
 5. Gen Analizlerinin İş Hukuk Alanında KullanımıMelikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gen Hukuku Sempozyumu, 2-3 Nisan 2010, Kayseri.
 6. Social Security in Ottoman Empire Before Tanzimat Reform Era” (Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik, International Balkan Annual Conference, 9-13 Mayıs 2011, Macedonia-Skopje.
 7. Sosyal Güvenlik Kurumunun (Kurumlarının) İlaç Sınırlaması, Ed. Murat Şen/Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2008 (9), Kayseri.
 8. Social  Security System in Turkey”  Swedish Turkish Business Fedaration, 10-15 Eylül 2012, İsveç.
 9. Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Hukukundaki Gelişmeler” The Development in Law a Connected World Conference 12 Mayıs 2014, Hankuk Üniversitesi, Seul, Güney Kore.
 10. International Conference for Academic Disciplines, International Journal of Art and Sciences (IJAS), Universitat Autonoma, Barcelona Spain, 14 June 2014.
 11. The Historical Development of Turkish Law, Hufs Global Law Rewiew, V. 6, August 2014, N. 2.
 12. Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Sosyal Güvenlik Hakkı, Azerbaycan’da Hukuk Devletinin Güncel Sorunları, II. Uluslararası Konferans, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Qafqas Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi, 23-24 Ekim 2014, Bakü, açılış konuşması metni için tıklayınız.
 13. Hukuk Devletinde İş Sağlığı ve Güvenliği ve AB Reformları“, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, 1-2 Mayıs 2015, Bakü – Azerbaycan.
 14. Bir İnsan Hakkı Olarak Çalışma Hakkı” Azerbaycan 2020, “Geleceğe Bakış Gelişme Strateji Sürecinde İnsan Haklarının Etkili Korunması” I. Uluslararası Konferans, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Qafqas Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü, 29-30 Kasım 2013, Bakü, açılış konuşması metni için tıklayınız.
 15. İşyerindeki Psikolojik Taciz”, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 29 Aralık 2009, Kayseri.
 16. Geçici Nitelikli Çalışma İlişkilerinde İşverenin Sorumluluğu”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu II, 30 Nisan 2010, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010 Ankara.
 17. İşyeri Hekimliği”, III. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu, 2010 Ankara.
 18. Girişimcilikte Hukuk ve Yasaların Önemi”, Global Girişimcilik Konferansı 5 Kasım 2010, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2010 Kayseri.
 19. Esnek Çalışma Bağlamında Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları 3. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, Cilt 2, s 409-430, 4-6 Mayıs Samsun-Türkiye. (Kongre Programı)
 20. İş Güvenliği Teknik Elemanları İstihdam Zorunluluğu”, Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 05 Mayıs 2008, Develi, Kayseri.
 21. TBK’da Hizmet Sözleşmesine Getirilen Yenilikler“, Türk Borçlar Kanunu SempozyumuOsmaniye Barosu, 13 Ocak 2011, Osmaniye.(Ses kaydı için tıklayınız.)
 22. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözlemesi İle Getirilen Yenilikler“, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Melikşah Üniversitesi – Erciyes Üniversitesi , 9 Aralık 2011, Kayseri.
 23. Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi“, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Getirilen Yenilikler, Değişiklikler, Eskişehir Barosu, 23-24 Eylül 2011, Eskişehir. (Fotoğraflar-1-2) (Ses kaydı).
 24. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İle Sendikal Güvencelere Getirilen Değişiklikler”, Azerbaycan Kafkas Ünivesitesi Genç Araştırmacıların 1. Uluslararası Bilimsel Konferansı, 26-27 Nisan 2013, Azerbaycan.
 25. Mobbing, İş Yerinde Psikolojik Taciz Paneli, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Eğitim Bir-Sen, Osmaniye Barosu, 11 Ocak 2012, Osmaniye, Haber Linki.
 26. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözleşmesine Getirilen Yenilikler“, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Meslek İçi Eğitim Semineri, Kahramanmaraş Barosu, 10-11 Şubat 2012, Kahramanmaraş.
 27. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu” İnönü Üniversitesi, Malatya Barosu, 27 Nisan 2012, Malatya.
 28. Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözleşmesi“, “Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu”, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Barosu, 17 Mayıs 2012, Antalya.
 29. TBK’da Hizmet Sözleşmesi İle Getirilen Yenilikler, “Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu” KTO Karatay Üniversitesi, 12 Mayıs 2012, Konya.
 30. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Hizmet Sözleşmesine Getirilen Yenilikler“, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Meslek İçi Eğitim Semineri, Kahramanmaraş Barosu, 5 Haziran, 2012, Elbistan-Kahramanmaraş.
 31. Günümüz Problemi Mobbing, Gazi Üniversitesi, 26 Mart 2013, Ankara, “Mobbing (Psikolojik-Duygusal-Manevi Baskı- Taciz) ve Mobbinge Karşı Hukuki Korunma” Tebliği, Konferans Fotoğrafları-1-2, Konferans Afişi, Haber Linki
 32. Mobbing ve Mobbinge Karşı Korunma Yolları“, Kırıkkale Üniversitesi, 30 Nisan 2014, Kırıkkale, Fotoğraflar, Afiş, Haber Linki-1-2-3, Fotoğraflar-1-2-3-4.
 33. Atipik istihdam Sözleşmelerinin GeçerliliğiÇalışma Yaşamının Güncel Sorunları Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi-Türkiye Barolar Birliği- Kocaeli Barosu, 4 Mayıs 2013, Kocaeli.
 34. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde İşçinin ve İşverenin Sorumlulukları”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğ Paneli, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 7 Mayıs 2013, Kayseri. (Haber linki).
 35. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Grev ve Lokavt Konusunda Getirdiği Yenilikler”, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 17 Mayıs 2013, İstanbul, s. 106-134.
 36. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla  Geçici İş İlişkisiTİSK İşveren Dergisi, Cilt 51, Sayı:5, s. 66-69, Eylül-Ekim 2013.
 37. Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçici İş İlişkisi”, Sunum,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10.Çalışma  Meclisi Toplantısı,   Dergisi 3. Panel: (s.212-219 Ankara, 2013).
 38. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve AB Katılım Ortaklığı Çerçevesinde Yapılan Reformlar“, AB Projesi, Kayseri Ticaret Odası, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 28 Nisan 2015, Kayseri.
 39. İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Odaklı Süreç Yönetimi Anlayışı“, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Gelişmeler Paneli, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mart 2016. (Panelden fotoğraflar-1-2-3-4).
 40. İşyeri Hekimliği“, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Malıs 2010, Ankara.
 41. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu“, Erciyes Üniversitesi Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli, 17 Mayıs 2016, Kayseri.
 42. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Paneli“, 10 Ekim 2012, City One Otel, Kayseri.
 43. “Osmanlı Kişiler Hukukunda Haklardan Yararlanmada Genellik ve Eşitlik İlkeleri”, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Münasebetiyle Osmanlı Hukuk Sistemi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi,  15-16 Mayıs 1999, Erzincan.

Makaleler

Uluslararası ve Ulusal Makaleler

 1. Belirli Süreli Hizmet Akdinin Süresinin Sonunda Yenilenmeyerek Sona Erdirilmesi Halinde Kıdem Tazminatı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LVIII, S. 1-2, İstanbul 2000, s. 251-268.
 2. Cumhuriyet Öncesi Türk Hukukunda Hizmet Akdine Genel Bakış”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, Erzincan 2000, s. 523-546.
 3. Mecelle’de Hizmet Akdinin Fesih Dışındaki Sona Erme Halleri”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, C. V, S. 1-4, Erzincan 2001, s. 175-190.
 4. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na Eleştirel Bir Yaklaşım”, (Yrd.Doç.Dr. Tekin Memiş ile birlikte), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, C. V, S. 1-4, Erzincan 2001, s. 485-512.
 5. İş Hukukunda Askerlik Yükümlülüğü Nedeniyle İşten Ayrılmanın Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Askerliğini Bedelli Olarak Yapanların Hizmet Akitlerinin Durumu”, Yargıtay Dergisi, C. 27, S. 3, Temmuz 2001, s. 557-596.
 6. Hizmet Sözleşmesinde Haftalık 45 Saatin Üzerinde Bir Çalışma Süresinin Kararlaştırılması Durumunda Fazla Çalışma”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof.Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s. 671-682.
 7. İş Kanununun Uygulama Alanına Giren Esnaf İşyerleri”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. VI, S. 2, Ankara 2001, s. 75-89.
 8. Hizmet Sözleşmesi İle Haftalık 48 Saatlik Çalışma Süresi Kararlaştırılması Durumunda Fazla Çalışma”, Tes-İş, S. 3, Haziran-Temmuz 2001, s. 53-56. (Makalenin diğer bir formu için tıklayınız).
 9. İkramiye Ödenmemesinin İş Şartı Haline Gelmesi ve İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları”, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1-4, Erzincan 2001, s. 467-484.
 10. Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar ve Vakıflar” Çimento İşveren Dergisi, C. 16, S. 6, Kasım 2002, s. 18-40.
 11. Bildirimli Fesihte İhbar Önellerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Artırılması Durumunda İhbar Tazminatı”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF’nin 15. Kuruluş Yılına Armağan, C. VI, S. 1-4, Erzincan 2002, s. 301-316.
 12. Genel Hatlarıyla Sosyal Güvenlik Reformu, Gesiad Bakış Dergisi, S. 9, Temmuz 2008.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız.)
 13. Hizmet Akdinin Bildirimli Feshinde Önel İçinde Gerçekleşen Kıdem Tazminatı Tavan (Üst Sınır) Artışı”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 7, S. 1, Ankara 2002, s. 61-80.
 14. Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik“, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 3, Mayıs 2002, http://www.e-akademi.org
 15. İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi Hükmüyle Sınırlandırılması”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 1-2, Erzincan 2003, s. 541-562.
 16. 4773 sayılı Kanuna Göre Bildirimli Feshin Geçerli Nedene Dayanmaması ve İşe İade”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yılına Armağan, C. VII, S. 3-4, Erzincan, 2003, s. 757- 774.
 17. Çalışma Yaşamında 4857 Sayılı İş Kanunu ve Getirdiği Yeniliklere Genel Bir Bakış”, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Nisan 2004, S. 26, http://www.e-akademi.org
 18. İş Mahkemelerinde Yetki ve Yetki Sözleşmeleri”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S. 1-2, Erzincan, 2004, s. 563-581.
 19. Toplu İşçi Çıkarma Prosedürüne Aykırılık”, TÜHİS, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 19, S. 4, Mayıs 2005, s. 45-72.
 20. Yargıtay Kararları Işığında Süreli Fesihte Yeni İş Arama İzni“, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 20, S. 3, Ağustos 2006, s. 30-63.
 21. İşçinin Verimsizliğine Dayalı Geçerli Nedenle Fesihlerde Fesih Bildiriminin Şekli, Süresi ve İspatı“, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 3-4, Erzincan 2006, s. 371-396.
 22. Tanzimat ve TBMM Hükümeti Döneminde Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler“, Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzincan 2007, s. 55-85.
 23. İşçinin Çalışma Koşullarındaki Değişikliği Altı İşgünü İçinde Yazılı Olarak Kabul Etmemesinin Sonuçları, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 5, Mart 2007, s. 76-89.
 24. Profesyonel Sendika Yöneticisinin İşyerinden Ayrılırken İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sonuçları“, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 9, Mart 2008, s. 85-101.
 25. Sosyal Güvenlik Kurumunun (Kurumlarının) İlaç Sınırlaması, Ed. Murat Şen/Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2008 (9). (Makalenin diğer bir formu için tıklayınız.)
 26. Geçerli Bir Fesih Nedeni Olarak Ücrete Sık Sık Haciz Konulması (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararı Çerçevesinde), MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 12, Mart 2009, s. 101-116.
 27. Geçersiz Fesihte İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Bildirim Süresi Kullandırılması”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 17, Mart 2010, s. 160-174.
 28. İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu Kapsamında İşçinin Kişiliğinin Korunmasına Aykırılık ve Sonuçları“, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 28, Aralık 2012, s. 129-139.
 29. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi“, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10. Çalışma Meclisi, 3. Panel, 26-27 Eylül 2013, Ankara.
 30. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi“, TİSK İşveren Dergisi, C. 51, Eylül-Ekim 2013, s. 66-69.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız).
 31. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Grev ve Lokavt Konusunda Getirdiği Yenilikler”, 30. Yılında Yeni Toplu İş Hukuku Düzeni, İstanbul 2013. (Makelenin değişik formu için tıklayınız.)
 32. 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ne Göre Hizmet Sözleşmesi İle İstihdam Edilen Personelin İş Kanununa Tabi Olup Olmadığı Sorunu (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14.03.2007 Tarihli Kararı Çerçevesinde), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 3-4, Kayseri 2007, s. 167-194.
 33. İşverenin Ücret Ödeme Borcunu İspat Vasıtaları (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Çerçevesinde), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. III, S. 1, Kayseri 2008, s. 163-195.
 34.  “Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi”, (Arş. Gör. Aslı Naneci ile birlikte), MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 15, Eylül 2009, s. 24-53.
 35. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine Rastlayan Haftalarda Fazla Çalışma”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 18, Haziran 2010, s. 5-19.
 36. Yargıtay’ın İki Farklı İçtihadı Çerçevesinde İl Özel İdaresi İşyerlerinin Dahil Olduğu İşkolu”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2011, S. 21, s. 174-192.
 37. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre İbra Sözleşmesi, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 24, Aralık 2011, s. 74-87.
 38. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme (Anayasa Mahkemesi’nin 22.12.2011 Tarihli Karar Çevresinde)”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 25, Mart 2012, s. 205-226.
 39. Hizmet Tespiti Davalarında Asıl İşverenin Taraf Sıfatı”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2012, S. 27, s. 213-231.
 40. Gen Analizlerinin İş Hukuk Alanında Kullanımı” Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Gen Hukuku Özel Sayısı, Haziran 2012, C. 1, S. 1, s. 129-144.
 41. İnsan Hakları Bağlamında Çalışma Hakkı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S. 2, Kayseri 2013, s. 13-37.
 42. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisi, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Melikşah Law Journal, C.3, S. 1, Kayseri 2014, s. 13-23.
 43. Meslek Edinilmiş (Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla) Geçici İş İlişkisi“, İstihdam Dergisi, S. 13, Nisan-Mayıs-Haziran 2014, s. 46-51.(Makalenin diğer formu için tıklayınız).
 44. The Historical Development of Turkish Law”, HUFS Global Law Review, Volume 6, Number 2, August 2014, s. 65-76.
 45. The Development of Turkish Law in Historical Process“, Hankuk Universty of Foreign Studies Law Research Institute, 2014, South Korean.
 46. Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Sosyal Güvenlik Hakkı“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Melikşah Law Journal, C. 3, S. 2, Kayseri 2014, s. 183-200.
 47. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşyeri Odaklı Süreç Yönetimi Anlayışı”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1, Kayseri 2015, s. 77-116.
 48. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Dayanakları”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Melikşah Law Journal, C. 4, S. 1, Kayseri 2015, s. 117-142.
 49. Kamuda İhale İle İş Alan Alt İşverenlerde Çalışanların Toplu İş Sözleşmesi İle Kararlaştırılan Ücret ve Sosyal Hakları“, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Melikşah Law Journal, C. 4, S. 2, Kayseri 2015, s. 49-84.
 50. İslam ve Osmanlı Hukukunda Kamulaştırma Müessesesi“, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Erzincan 1997, s. 171-185.
 51. 1961 ve 1982 Anayasalarında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi“, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 75. Yıl Armağanı, C. 2, S. 1, Erzincan 1998, s. 88-119.
 52. 1961 ve 1982 Anayasalarında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi“, http://www.jura.uni-sb.de/turkish/e-ktphane.html, Almanya.
 53. Önceki Hukukumuzda Şahitliğin Şartları ve Nisabı, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 75. Yıl Armağanı, C. 2, S. 1, Erzincan 1998, s. 283-312.
 54. Anayasal Belge Olarak Medine Sözleşmesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1-2, 1998, s. 555-608.
 55. Şahitliğin Geçerlilik Şartlarının Önceki Hukukumuzdaki Düzenleniş Biçimi, Atatürk  Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Erzincan 1999, s. 89-113.
 56. Osmanlı Hukukunun Yapısı“, Yeni Türkiye Yayınları Osmanlı Sayısı, C. 6 (Teşkilat), Ankara 1999, s. 327-339.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız.)
 57. Eski Yargılama Hukukumuzda Şahidin Yükümlülükleri ve Başkasından Naklen Şahitlikte Bulunma, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, Erzincan 2000, s. 181-195.
 58. Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik Sistemi”, Türkler, C. 10, Osmanlı Hâyrat ve Vakıf Sistemi Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 514-527.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız).
 59. Osmanlı Hukukunun Yapısı, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl: 6, Ocak-Şubat 2000, S. 31, Osmanlı Özel Sayısı, sayfa: 686-698.(Makalenin diğer bir formu için tıklayınız.)
 60. Toplu İşçi Çıkarma Prosedürüne Aykırılık“, E-Akademi Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, www.e-akademi.org, Nisan 2005, S. 38.
 61. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat“, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.19, S. 5, Ağustos 2005, s. 19-41.
 62. Yargıtay Kararları Işığında Süreli Fesihte Yeni İş Arama İzni“, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 1-2, Erzincan 2006, s. 277-314.
 63. İkramiye Ödenmemesinin İş Şartı Haline Gelmesi ve İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları“, Kamu-İş, C. 6, S. 3, Ankara 2002, (Derginin internet linki için tıklayınız).
 64. Esnek Çalışma Bağlamında Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları“, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, III. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, C. II, 4-6 Mayıs 2012, Samsun, s. 409-430.
 65. İş Kanununun Uygulama Alanına Giren Esnaf İşyerleri“, Noterler Dergisi, S. 113, Ankara 2002, (Derginin internet sitesi için tıklayınız; sitede yayımlanan formu için tıklayınız.)
 66. Hizmet Akdinin Bildirimli Feshinde Önel İçinde Gerçekleşen Kıdem Tazminatı Tavan (Üst Sınır) Artışı“, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 7, Eylül 2002.
 67. Bildirimli Fesihte İhbar Önellerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Artırılması Durumunda İhbar Tazminatı”, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 12, Şubat 2003.
 68. İş Kanunu Öntasarısı Metni“, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 12, Şubat 2003.
 69. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat”, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Mayıs 2005, S. 39, http://www.e-akademi.org
 70. 1961 Anayasası Dönemindeki Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yasama ve Yürütme Fonksiyonu“, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, s. 163-195.
 71. Social Security in Ottoman Empire Before Tanzimat Reform Era” (Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik, Balkan Studies IV Economic&Law&Health, Cyril and Methodius University
  Skopje-Macedonia-2011, s. 370-396.
 72. Teaching Problems in Turkey’s Law Programs“, 21st International Conference on Teaching and Learning, 19-23 Nisan 2010, Florida State College, U.S.A.